Skip to content

Op maat naar de toekomst

Home

Regionaal netwerk vo-ho

In het Netwerk vo-ho West-Brabant participeren 20 vo-scholen en 5 ho-instellingen. Het netwerk richt zich op een goede aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. We hebben extra aandacht voor ontwikkelingen in het huidige onderwijs als het personaliseren van het onderwijs, vaardighedenonderwijs en pre-studeren op het ho. Het netwerk opereert met eigen financiële middelen en werkt met een ‘halen en brengen’-filosofie.

Wat doet het netwerk?

  • Ondersteuning bij een professioneel LOB-aanbod voor leerlingen;
  • Onderzoek naar verwerven van generieke competenties;
  • Kennisuitwisseling tussen decanen/mentoren, schoolleiding, aansluitcoördinatoren en docenten
  • Organisatie van studiedagen;
  • Facilitering vo-scholen in het professionaliseren van ouders als studieloopbaanbegeleider;
  • Vertalen van landelijke ontwikkelingen naar de regio;

Onze ambities

2016-2020 (…2032)

Op basis van de visie, missie en strategische doelstelling zijn er ambities geformuleerd voor de korte termijn. We willen behouden wat waardevol is, maar ook werken aan verbetering. Op de lange termijn willen we tijdig inspelen op de ontwikkelingen die geschetst worden in de diverse strategische agenda’s.

Meer informatie over onze ambities en activiteiten vind je in het Strategisch beleidsplan 2020-2024.

african-3476371_1280 (1)

Onze missie

De overstap van vo-leerlingen naar het hoger onderwijs vergemakkelijken en hen een goede start in hun vervolgstudie laten maken. 

Het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs staat centraal.